Валута:
BGN
 • EUR
 • BGN
 • USD
 • GBP
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • CHF
 • TRY
 • RSD
 • UAH
Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула

маршрути

български планини

хижи

Интегрирано отопление в Hunter heat за пълен аутдор комфорт на обувки Alpina.


Дата: 2017-01-30

Интегрирано отопление в Hunter heat за пълен аутдор комфорт

Ловни обувки ALPINA HUNTER HEAT със захранване ALPENHEAT

Край на студените крака през зимата! Обувките Hunter heat разрешават това неудобство! Снабдени с батерии и нагреватели, монтирани в областта на пръстите и петите, те затоплят и поддържат постоянна температура в продължение на 6 часа. Така краката ви ще са на топло независимо от атмосферните условия.

Ловните обувки Hunter heat съдържат:
2 комплекта батерии с по 2 батерии в комплект
1 зарядно устройство с Y кабели за зареждане на двата комплекта батерии едновременно


ALPENHEAT Универсално зарядно устройство 100-240V 50/60Hz

Спецификации:
ALPENHEAT комплект батерии: 
Високо мощни акомулаторни Li-Ion батерии 7.4V / 1.7 Ah / 12.6Wh 
тегло: 86гр
размери: 50 x 70 x 10мм
Поддържане топлина до 6 часа

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Нагревателните елементи ALPENHEAT са предварително инсталирани в областта на петите, както и в предната част на обувките. За използване на функцията отопление, заредете акумулаторните батерии и ги поставете във всяка една от обувките. 


КОМПЛЕКТ БАТЕРИИ: ,
Зареждане и грижа при първо използване:
Заредете акумулаторните батерии за една нощ преди първата употреба.
Поставете Y кабелите на зарядното устройство в акумулаторните батерии и включете зарядното устройство в стандартен контакт в жилището.

Презареждане:
Времето за зареждане е приблизително 8 часа.
Също така можете да извадите акумулаторните батерии от вътрешността на всяка обувка:
Поставете Y кабелите на зарядното устройство в акумулаторните батерии и включете зарядното устройство в стандартен контакт в жилището.
Можете да оставите акумулаторните батерии също така във вътрешността на обувката:

LED контролен датчик на зарядното:
Червена светлина LED: 
 и двата комплекта батерии се зареждат. 
Червена / Зелена LED светлина:  единият комплект батерии е зареден, но другия все още се зарежда 
Зелена LED светлина:  батериите са напълно заредени и готови за употреба.
Нормално е зарядното устройство да се затопля, докато се зареждат батериите.

Заредете двата комплекта батерии едновременно.
Заредете акумулаторните батерии при температура на околната среда между 10 ° - 35 ° C / 50 ° - 95 ° F. Температурата на съхранение не трябва да надвишава 50 ° C / 122 ° F в противен случай батериите могат да бъде повредени. Идеални условия за съхранение е 18 ° C / 65 ° F на сухо и тъмно място. Правете пълно зареждане на акумулаторните батерии на всеки 3-6 месеца, за да се удължи живота на батерията. Комплектите батерии трябва да се зареждат най-късно след 6 месеца.

Употреба на отоплените за обувки Hunter heat:
HE 30 Push Бутон
1.    Отворете капака, който е от външната страна на обувката.
2.    Извадете съдържанието извън джоба.
3.    Включете комплекта батерии в щепсела в джоба и върнете обратно батерията в джоба. 
4.    Затворете капака.
5.    За да включите отоплението, натиснете и задръжте бутона ALPENHEAT, който се намира от външната страна на обувката, докато LED индикаторът светне.
      ЧЕРВЕНО = Включват се на максимум отопление: за 10 минути и след това автоматично се превключват на средно отопление
      ЖЪЛТО = Средно отопление: до 6 часа подгряване
6.    За да изключите отоплението, натиснете и задръжте бутона на ALPENHEAT, докато LED светодиодът изгасне. 
7.    При използване на обувките без отопление, извадете акумулаторните батерии и ги сложете съдържанието обратно в джоба. 
8.    Изключете и извадете батериите от обувките, когато не се използват.
9.    Заредете напълно батериите преди да ги оставите за съхранение.
10.    Изключете зарядното устройство от контакта и извадете акумулаторните батерии от зарядното устройство.

Инструкции за безопасност
Дръжте продукта далеч от достъпа на малки деца, тъй като съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати. Този продукт не трябва да се използва от хора, които не могат да  определят кога температурата е твърде гореща или твърде студена. Малките деца са по-чувствителни към топло и студено. Някои заболявания, например диабет, могат да доведат до понижена температурна чувствителност. Хората с увреждания или инвалиди могат да не бъдат в състояние да определят кога обувките са твърде топли или твърде студени. Поради това продуктът не е подходящ за деца под тригодишна възраст, болни или лица, които са чувствителни към топлина. В случай на съмнение или ако имате сърдечно-съдови проблеми моля консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате продукта.
Използвайте само оригинално зарядно устройство, приложено в комплекта за зареждане на батериите. То е предназначено само за употреба в затворени помещения и не трябва да се излага на влага. Продуктите Alpenheat не са съвместими един с друг или с продукти от други производители, така че никога не използвайте зарядни устройства, подгряващи елементи или батерии от други продукти.
Не поставяйте метални или други предмети в гнездата за връзка или включване, тъй като това може да повреди продукта.
Ако забележите, че свързващите кабели или други части са повредени, не използвайте продукта. Да не се правят никакви промени в продукта и да не се използва за други цели, освен за основната.

ВНИМАНИЕ
• Ако знаете, че понякога имате загуба на усещане, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате продукта.
• Спрете да използвате, ако кожата Ви се оцвети в червено. Прекомерното излагане на топлина може да доведе до изгаряния. 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА
Този продукт трябва да се изхвърля в съответствие с преобладаващите насоки и норми за изхвърляне на електрически и електронни уреди.
Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък, а трябва да се изхвърля в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Продуктът съдържа батерии, литиево-йонна (Li-йонна). Самите батерии не трябва да се вземат самостоятелно, не трябва да се хвърлят в огън или да се осъществява късо съединение. Батериите трябва да се изхвърлят правилно. Подходящи контейнери за изхвърляне на батерии, са на разположение в магазините, които продават батерии, както и в общински места за събиране на отпадъци.
Чрез своя принос за правилното изхвърляне на този продукт Вие помагате за опазването на околната среда и здравето на човечеството. Човешкото здраве и околната среда са застрашени от неправилното изхвърляне на отпадъци. Рециклирането помага за намаляване на потреблението на суровини.

ALPENHEAT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за повреди на продукта или нараняване на потребителя, ПРИЧИНЕНИ от неправилната употреба на продукта.

ЛИМИТИРАНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ALPENHEAT гарантира, че този продукт е без дефекти в материала или изработката. Тази гаранция е валидна за период от 6 месеца. Батериите са изключени от гаранцията. Гаранционният срок започва да тече от датата, на която продуктът за първи път е закупен от краен клиент. В случай на ремонт или замяна, гаранционния срок не се удължава, нито пък започва да тече отново. В случай на дефект(повреда) по време на гаранционния период, продуктът трябва да се върне веднага на оторизиран дилър на ALPENHEAT, заедно документите съпътстващи закупуването на продукта - съответната фактура, касова бележка, гаранционна карта и дата на покупка. В рамките на гаранционния срок единствено ALPENHEAT ще прецени дали да се ремонтира или подмени продукта.

ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ
ALPENHEAT не дава гаранция за вреди, причинени от инциденти, небрежност или неправилна употреба. Освен това, текстилни облекла, промяна на външния вид, всяка модификация на продукта и преднамерена повреда на продукта също се изключват от гаранцията.
Ограничена гаранция на производителя не засяга законните права на гаранция. Ако дефектът е открит след изтичане на ограничената гаранция на производителя и срокът от 6 месеца е изтекъл или пък той не се покрива от условията по тази гаранция, или не съществува документ за покупка - фактура или касова бележка, ALPENHEAT си запазва правото да определи и предложи какви стъпки да бъдат предприети (ремонт или замяна за сметка на клиента) по усмотрение от ALPENHEAT.
Моля прочетете инструкциите!
Моля не изхвърляйте в коша за битови отпадъци.
Модел: AJ3030
Предмет на промяна или модификация без предварително обявяване. 


ColoriZ Team

ColoriZ Biker

Шал-кърпа Biker 5

Шал-кърпа Biker 5

Цена:10.50лв.
Шал-кърпа ColoriZ Biker 13

Шал-кърпа Biker 13

Цена:10.50лв.
Шал-кърпа ColoriZ Biker 14

Шал-кърпа Biker 14

Цена:10.50лв.

ColoriZ Adventure

ColoriZ Kids

Шал-кърпа Kids 1

Шал-кърпа Kids 1

Цена:10.50лв.
Шал-кърпа Kids 2

Шал-кърпа Kids 2

Цена:10.50лв.
Шал-кърпа Kids 3

Шал-кърпа Kids 3

Цена:10.50лв.
Шал-кърпа Kids 4

Шал-кърпа Kids 4

Цена:10.50лв.
Върни До Горе